Boldog a szolga, aki távollétében éppúgy szereti és félti testvérét, mint jelenlétében; és háta mögött sem mond semmi olyat, amit jelenlétében szeretettel meg ne mondhatna.

A refektórium titkai

2017.04.28

Idén, Szent Antalkor, vagyis június közepén ünneplik az esztergomi ferencesek barokk templomuk és kolostoruk felszentelésének és birtokbavételének 300. évfordulóját, vagyis a török pusztítást követően egészen 1717-ig kellett várni, hogy a Szent Ferenc életében már itt megkezdődött ferences élet újraindulhasson. Varga Kapisztán atyával a kolostor barokk ebédlőjében beszélgetett Szerdahelyi Csongor a Katolikus Rádióban április 27-én. A műsor ott meghallgatható.

A kép illusztráció, Eduard von Grützner alkotása

Megválasztották az új definitorokat a ferencesek

2017.04.21

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány káptalani gyűlésén április 20-án a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen definitorokat választott, vagyis a tartományfőnök és helyettese munkáját segítő tanácsosokat. 

Ferences káptalan Szentkúton

2017.04.18

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány háromévente esedékes káptalani gyűlését tartja április 18–21. között a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen, 57 résztvevővel. E mostani káptalanon a rendtagok áttekintik az elmúlt időszakot, megtárgyalják a rend életével, tevékenységével kapcsolatos javaslatokat, és új definitorokat, vagyis tanácsosokat választanak, akik megbízatása három évre szól. Provinciális választás most nincs napirenden, mert az ő megbízatása hat évre szól. Dobszay Benedek tartományfőnök, akinek hatéves mandátuma 2014-ben kezdődött, a legnépesebb magyar szerzetesi közösség helyzetét az alábbiakban összegezte.

Csak az a mienk, amit másnak adunk

2017.04.16

Húsvét titkáról, Szent Ferenc Krisztussal való találkozásairól és néhény felejthetetlen ferences laikus testvérekről beszélt Palkó Julián atya húsvétvasárnap a Lánchíd Rádióban. A Hitvilág című műsort itt meghallgathatja.

Szentföld, ferencesek, zene, orvoslás

2017.04.15

Szentföldi zarándok. Ferencesek orvosa. Zongorista. Tőrös Edit orvosnő beszélt életéről, hivatásáről nagypénteken a Lánchíd Rádióban. A Kettesben című műsor itt meghallgatható.